-Sizden Gelen Sorular-

- Seans Öncesinde Ve Sonrasında Yapmam Gereken Şeyler Nelerdir?

  Seanstan önceki 1-1.5 saat içinde ağır yemekler yemekten kaçınmanız  ve bir gece öncesinde alkol almamanız
Seansa giyeceğiniz kıyafetlerin rahat kıyafetler olmasına dikkat etmeniz
Seans sırasında blokajların giderilmesiyle aktive olan ve vücudunuzdan atılan toksinlerden arınmanız için,enerji çalışmasından sonraki 24 saat içersinde bol su içmeniz  (günde yaklaşık 2 litre kadar) önerilir
.

- Enerji Arınma Seansı Sırasında Neler Hissedebilirim?

​  *Bu kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte genel olarak seans sonrası rahatlama, olumlu bakış açısı kazanma, stresten arınma ve uyum içinde olma hissi yaşanır. Kişinin bir "uyanış" ve yenileniş sürecine girdiği ve köklü bir arınma tecrübesine adım attığı göz önüne alınacak olursa bazı mevcut problemlerini daha net  ve olduğu haliyle görüp olumlu değişikler yapması için de zemin hazırlanmaya başlar. Seans sırasında yaşanabilen bazı hisler (bu kadarla kısıtlı kalmamakla birlikte) şöyle sıralanabilir:
*Gözleriniz kapalı iken çeşitli renkler görebilirsiniz
*Belli çakralarda aşırı sıcaklık hissedebilirsiniz
*Belli çakralarda soğukluk hissedebilrisiniz
*Vücunuzdan akan soğuk yada sıcak bir hava akımı  hissedebilirsiniz
*Bedeninizin çeşitli yerlerinde karıncalanma hissi oluşabilir
*Bedeninizin üzerinde bloke olmuş alanlarda yoğun bir ağırlık hissi deneyimleyebilirsiniz
*Sevinç, coşku,neşe, sevgi, ağlama ve bunun gibi yoğun hisler duyumsayabilirsiniz
*Hiçbir şey hissetmeyebilirsiniz ve mışıl mışıl uyuyabilirsiniz  Bilin ki, şifa yine de gerçekleşmiştir. ​

 

- Seans Esnasında Uygulanan Teknikler Nelerdir?​

 

USUİ REİKİ: Tarihi  1900'lü yıllarda Japon doktor Mikao Usui'ye dayanan Reiki, uygulayacının elleriyle diğer kişiye yönlendirilen, iyileştiricişifa verici bir enerji dengeleme tekniğidir. Tek başına bir tedavi değil, tamamlayıcı bir yöntemdir ve bazı tıp tedavilerinin olumsuz yan etkilerini azalttığı görülmektedir.  Japonca Sözlük anlamı  "Evrensel Yaşam Enerjisi" demektir. Vücudun çakra sistemindeki blokajları yok ederek fiziksel ve ruhsal olarak optimum düzeyde şifa vermeyi amaçlar. Ağrıları azaltıcı,toksik maddeleri temizleyici, bağışıklık sistemini güçlendirici, organ ve iç salgı bezlerinin düzenli çalışmasını sağlayıcı etkisi vardır. Ruhsal açıdan, stres,korku ve gerginliği giderici olması yanında kişinin potansiyelini keşfetmesine, sarsılmaz bir ruhsal dengeye ulaşmasına, iç sesini duyabilmesine ve hayatında olumlu değişiklikler yapmasına zemin hazırlar.

SES TİTREŞİMİ: Kişinin sağlıklı rezonans frekansının dengesi bozulduğunda, fiziksel ve duygusal sağlığı olumsuz olarak etkilenir.Ses terapisi, ses dalgalarını  kullanarak bu dengeyi sağlamayı amaçlar. İyileştirme, faydalı sesin etkilenen bölgeye gönderilmesiyle yapılır. İyileştirici ses, yüksek frekansta müzik, bir ses kaynağı ya da  yankı kaseleri ve zil gibi enstrumanlar aracılığıyla üretilir. Yoğunluklu olarak mantralardan  da faydalanilir. 

RENKLERLE UYUMLAMA: Renklerin tedavi amaçlı kullanımı Mısır, Yunan ve Hint gibi kadim medeniyetlerde oldukça yaygındır. Renklerin enerji boyutunda kişi üzerinde uygulanmasıyla çakralar dengelenir. Her çakranın kendine özgü bir rengi vardır, ve seans  sırasında bu bölgelerde o rengin frekansı ve titreşimine yoğunlaşılır. Seans sırasında yüzeye çıkan renk, kişinin o dönemde üzerinde çalışması gereken enerjiyi belirlediği için seans bitiminde bu renk ya da renkler tanımlanıp, günlük hayatta pratik uygulama önerileriyle birlikte kişiye aktarılır. İhtiyaç doğrultusunda, rengin imgeleme çalışmasıyla  solunumu.özümsenmesi metoduyla kisiyle özel  meditasyon çalışması da  yapılabilir.

MOR IŞIKLA ŞİFA: Mor ışık (violet flame) arınma yöntemi, bağışlama, serbest bırakma, özgürlük ve  sevincin  enerjisini kişinin yaşamına getirir. Mor ışıkla  desteklenen enerji çalışmalarında negatif enerjileri derinlemesine temizleme, içsel ve dış dünyaya olumlu  değişimler getirme ve spiritüel alanda gelişmeyi hızlandırma sağlanır. Uygulayan enerji  arınma  uzmanının Mor Işık Inisiasyonu almış olması ve şifa alan kişinin de ezoterik öğretilere karşı açık fikirli olması ve bu yolla şifa almaya niyet etmesi önem taşır.​​

 

- Seansın süresi nedir? Tek seans yeterli mi?  Hangi sıklıkta gelmek gerekiyor?​

  Seansın süresi 1 saattir İlk 4 seansın sık aralarla yapılması çalışmaların daha çabuk ve etkili sonuç vermesini sağlar. Bunları takip eden seansların hangi aralarla yapılacağı çalışma sırasında kişinin enerji alanında saptanan bulgulara  göre belirlenir.  Seansların sayısı ve sıklığı kişinin ihtiyacına ve birikimine göre değişiklik gösterir. Arınma gerçekleştikten sonra düzenli aralıklarla çalışmanın tekrarlanması, uyumlanmanın muhafaza edilmesi ve günlük hayatta somut ve olumlu sonuçlar yaratma sürecini çabuklaştırıp kolaylaştırması açısından tavsiye edilir.

 

- Seanslara ne kadar süre devam etmeliyim?

  Bu konuda yazmış olduğum makaleyi okumak için lütfen tıklayın.